Kuusi, Picea abies

 

 

– Metsäpuista viimeisin tulokas jääkauden jälkeen.
– Itä-Suomeen puu saapui 6 000 vuotta sitten, mutta Ahvenanmaan se saavutti vasta ajanlaskumme alussa.
– Ainoat alueet, joilla ei kasva kuusta ovat oikeastaan havupuurajan yläpuoliset tunturit.
– Kehittyy parhaiten rehevillä kosteilla mailla.
– Kuusi kestää hyvinkin alhaisiakin lämpötiloja. Sietää varjoa mutta on altis kuivuuden, myrskyjen, ilmansaasteiden ja lahon aiheuttamille vaurioille.
– Juuristo on melko pinnallinen, minkä vuoksi kuusikot ovat alttiita myrskytuhoille.
– Hakkuukypsä tavallisesti 70-150-vuotiaana. Kasvaa metsäpuistamme korkeimmaksi, jopa 43 metriä korkeaksi ja ympärysmitaltaan 4-metriseksi.
– Kuusi on hyvin monikäyttöinen: ensisijaisesti paperinvalmistuksen raaka-aineena, rakennusmateriaalina sekä erilaisten kemiallisten tuotteiden raaka-aineena, kuten esim. keinokuidut. Amsterdamin raatihuone seisoo 13 659 maahan juntatun kuusipaalun varassa.
– Kuusen neulaskatoa on 1980-luvun puolivälistä asti seurattu metsien elinvoimaisuuden mittarina.

 

Tärkeitä ominaisuuksia: Entisaikojen käyttötarkoituksia: Nykyajan käyttötarkoituksia:Heikkouksia:
Monikäyttöinen
Pitkäkuituinen
Suorakuituinen
Saatavuus
Rungonmuoto
Tanniini (parkkihappo)
Puuhiili
Kattopaanut
Parkitseminen
Soittimet (viulu)
Aidat
Lattiat
Sanomalehtipaperi
Voimapaperi
Keinokuidut
Sulfiittisprii
Rakennuspuutavara
Rakennusvaneri
Pehmeä

 

 

Kirjoittaja: Skogssällskapet
Lähde: SkogsSverige Svenska Trädslag.