Pätevöitymisjärjestelmän kehittäminen puuston käsittelyyn ja hyvien käytäntöjen levittäminen

Metsätaloudessa, viheralalla, pelastustoimessa sekä energiayhtiöiden linjatöissä on usein tilanteita, joissa moottorisahan käytön perusosaaminen ei riitä. Kiipeillen tehtävät hoitotyöt tai puiden käsittely myrskypuiden ja sähkölinjojen läheisyydessä vaatii erityistä ammattitaitoa. Kesällä 2010 käynnistyneessä Puuske II -hankkeessa kehitetään puuston käsittelytaitoja ja hyviä käytäntöjä.

Puuske II-hanke perustuu TTS:n, Hyria Oy:n ja Savon ammatti- ja aikuisopiston vuosina 2006 – 2008 tekemään selvitykseen Puuston käsittelyvalmiuksien kehittämisestä (Puuske I). Selvityksen kohteena olivat puustoa käsittelevien organisaatioiden työntekijät ja työnantajat. Hankkeen tuloksena saatiin suuntaviivoja eri alojen ammattitaitovaatimuksille sekä kehittämistarpeille.

Muualla Euroopassa on ollut jo hyviä kokemuksia menetelmistä, joita on luotu erikoisosaamista edellyttävään puuston käsittelyyn työturvallisen ammattitaidon edistämiseksi. Iso-Britanniassa on 15 vuoden ajan kehitetty LANTRA -järjestelmää ja Ruotsissa on vuodesta 2002 ollut käynnissä Säker Skog –projekti. Euroopan unionin jäsenmailla on yhteinen moottorisahan turvallisen käytön sertifionti -hanke European Chainsaw certificate.

Puuske II -hankkeen tavoitteena on kehittää pätevöitymisjärjestelmää puuston käsittelyyn ja tehdä tunnetuksi hyviä käytäntöjä. Moottorisahan ja muiden työvälineiden turvalliseen käyttöön ja työtaitojen osoittamiseen luodaan yhdessä EU-jäsenmaiden kanssa yhteneväisiä standardeja.

Hanketta koordinoi Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja sen toteuttajana toimivat Hyria koulutus Oy, TTS, Jukka Net ja Koulutuskeskus Sedu. Hankeaika on kesäkuu 2010 – helmikuu 2012.

Ajankohtaista

16.-17.3.2011 kansainväliset toimijat kokoontuvat Tsekissä käsittelemään pätevöitymisjärjestelmää. Tämä on jatkoa 6.-7. lokakuuta Belgiassa järjestetylle kokoontumiselle.
lue lisää EFESC:n lehdistötiedote (en)

5.11.2010 Puuston turvalliseen käsittelyyn tulossa korkeatasoista koulutusta
lue lisää Tapion marraskuun uutiskirjeestä


Hankkeessa ovat mukana: