Puutavaralajit ja hinta

Yhdestä ainoasta puunrungosta voidaan saada useita eri puutavaralajeja, esimerkiksi erilaatuistia tukkeja, pylväitä ja kuitupuuta.

Tukki on kaikkein arvokkainta. Siitä sahataan lankkuja ja lautoja. Tavallisesti tukkipuun on oltava läpimitaltaan vähintään 15 cm ja pituudeltaan vähintään 31 dm. Kuitupuuksi päätyy se osa rungosta joka ei ole tarpeeksi järeä tukiksi. Kuitupuuta käytetään paperin valmistuksessa. Kuitupuun tulee olla läpimitaltaan vähintään 6-8 cm ja pituudeltaan vähintään 3 m. Latva, on liian pieni kuitupuuksikin, jätetään metsään.

Eri puutavaralaatujen hinnat vaihtelevat suuresti. Metsurin tai hakkuukoneen kuljettajan,tehtävä on katkaista runko eri puutavaralajeiksi mahdollisimman kannattavasti. Hakkuukoneen kuljettajalla ja metsurilla on siis suuri taloudellinen vastuu.

Puutavaran hinta ilmoitetaan aina euroa/m3 (kiintokuutio).
6 kpl tukkia on noin 1,0 m3
20 kpl 3 m kuitupuupölkkyä on noin 1,0 m3.

Puutavaran hintoja

Puutavaran hinta ilmoitetaan euroina kuutiometriltä. Kuitupuun hinta on paljon alhaisempi kuin tukkipuun. Esimerkiksi mäntykuitupuu maksaa vain 1/3 mäntytukin hinnasta.

Hinnat vaihtelevat maan eri osien välillä. Puutavaran tarjonta ja kysyntä vaikuttavat myös hintatasoon, samoin puutavaran laatu. Oksaton tukkipuu on arvokkaampaa kuin oksainen.

Eri puutavaralajien hintoja euroa/m3 (maaliskuu 2009):

Gerd Mattsson-Turku, Tapio