Spillning visar djurens matvanor

Ta 10–20 spillningskulor av t.ex. hare och sätt spillningen i en kruka med blomjord inne i klassen. Tryck ned spillningen 2–3 cm i blomjorden.

Vattna och vänta 1–2 veckor.

Om du har tur kommer olika sorters ogräs att spira i blomkrukan. Detta är ett bra sätt att påvisa harens roll i näringskedjan och att även haren har en betydelse för fröspridningen.

OBS! Använd plasthandskar vid hantering av djurspillning.

Hare
Harpärlorna är ljusbruna, något plattade men för övrigt jämnt rundade och fasta med en diameter på 15–20 mm. De består av grova växtdelar som tydligt kan urskiljas på ytan. De hittas ofta på harens matplatser.

Källa: Vinter och vår i uteundervisningen, Irmeli Palmberg & Sophia Palmberg
Gerd Mattsson-Turku, Tapio