Tuet taulukkona – metsänuudistaminen

Valitse oheisesta valikosta kunta, niin pääset kyseisen tukivyöhykkeen taulukkoon.

Jos tilalla ei ole ajan tasalla olevaa metsäsuunnitelmaa, tukiprosentit alenevat 10 prosenttiyksiköllä (esim. 35 % -> 25 %). Suunnitelman puuttuminen ei kuitenkaan vaikuta kokonaan korvattavien kustannusten eikä pellonmetsityksen tukeen.

Tilan sijainti:


Tukialue 1


Tukialue 2

Tukialue 3

 

Arto Koistinen, Tapio