Turvemaiden hakkuut voitaisiin tuplata

– ojat kaipaavat kunnostusta ja nuoret metsät harvennusta

Ensimmäiset erityisesti turvemaille kehitetyt metsänhoitosuositukset ovat valmistuneet. Mikäli turvemaita hoidetaan suositusten mukaisesti, voidaan hakkuumäärät niiltä kaksinkertaistaa 12–14 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Suosituksissa esitellään myös keinot pitää ympäristöhaitat kurissa. Lisähakkuut toisivat metsänomistajille noin 100 miljoonaa euroa kantorahatuloja vuodessa.

Turvemaat ovat ojitettuja soita, joita on yli puolet Suomen soiden pinta-alasta. Merkittävä osa ojista kaipaa nyt perkausta ja nuoret kasvatusmetsät harvennusta järeytyäkseen arvokkaaksi tukkipuuksi. Ojitusalueiden kunnostaminen lisäisi käyttöpuun kasvua noin miljoona kuutiota vuodessa.

Taustaraportti, pdf