Valtion tuet yksityismetsätaloudelle

Kemera_euro_isoKestävän metsätalouden rahoitustuki 2012

Yksityismetsänomistaja voi saada valtion rahoitustukea metsänparannukseen kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) perusteella. Tuki parantaa töiden kannattavuutta. Tukea voi saada myös arvokkaiden elinympäristöjen säästämiseen ja metsäluonnonhoitoon. Tuen myöntää metsäkeskus. Kemera-tuki on vuoden 2012 alusta alkaen verollista metsäverotuksessa, mutta rahoitettuihin töihin sisältyvät ostopanokset ovat vastaavasti kokonaan verovähennyskelpoisia.

Kemera-töiden rahoitus jatkuu toistaiseksi nykyisen lain mukaisin ehdoin, jotka on esitelty näillä verkkosivuilla. Kemera-lain uudistus etenee ja tavoitteena on ollut, että pienpuun energiatuki olisi korvannut nykyisen energiapuun korjuutuen sekä haketustuen. Uusien säädösten voimaantulo on lykkääntynyt, sillä EU-komissio ei hyväksynyt tukimallia. Laki pienpuun energiatuesta.

Tilakohtainen, ajantasainen metsäsuunnitelma on hyödyllinen. Jos se puuttuu, vyöhykkeittäiset tukiprosentit alenevat monissa tapauksissa 10 prosenttiyksiköllä tällä hetkellä voimassa olevien säädösten mukaan.

Suunnittelu

Tuen saanti metsänparannustyöhön edellyttää etukäteen tehtyä suunnitelmaa. Poikkeuksena ovat nuoren metsän hoito, energiapuun korjuu, kulotus ja juurikäävän torjunta, joista vaaditaan vain selvitys työn toteutumisesta valmistumisen jälkeen. Suunnittelu ja toteutusselvityksen laadinta ovat metsänomistajalle yleensä maksuttomia eli tuki kattaa kustannukset.

Tuen hakeminen

Tukien myöntämisestä vastaavat Suomen metsäkeskuksen alueyksiköt. Metsäkeskus suosittelee käyttämään sähköistä hakemusta.

Arto Koistinen, Tapio