Välkommen till avdelningen för lärare och elever!

Här hittar du material för elever under skolåldern och för elever i grundskolan. Texter och bilder får fritt användas och kopieras för undervisningen.

Vatten som sprängämne

Vatten kan användas som sprängämne, då vatten expanderar ungefär nio procent vid frysning. Du kan testa detta genom att hälla vatten i t.ex. en spricka i en sten och låta vatten frysa. Läs mera >>

Bli du med skidorna

Det är inte längre någon självklarhet att alla barn kan åka skidor. Det här materialet innehåller tips på hur du lär barn åka skidor så att det hela blir roligt.
Läs mera >>

Kolet i pulpeterna i klassen

Världens skogar har den unika egenskapen att de tar upp koldioxid från luften och lagrar den, både i den växande skogen och i de produkter av trä och papper som kommer från skogen. Ju mer skogarna växer och ju mer vi använder produkter från skogen, och i synnerhet långlivade produkter som trä för byggändamål, desto bättre är det för klimatet genom den ökande kollagringen. Läs mera >>

Våra förfäder kunde trä

Våra förfäder kunde utnyttja varje trädslags inneboende egenskaper. När ismannen Ötzi, som levde för 5 300 år sedan , hittades 1991 fann man träsaker av 18 olika trädslag i hans ryggsäck. Läs mera >>

Jag vill läsa det senaste nyhetsbrevet
Du kan prenumerera på nyhetsbreven genom att registrera dig som användare av Skogsreflexen och kryssa för “Jag är lärare”. Du kommer till registreringsblanketten genom att klicka här.

Materialet i avdelningen Lärare & elever produceras av

Gerd Mattsson-Turku
webbredaktör