Naturskolor

Naturskolorna stöder miljöfostran i skolor. De ordnar naturskoledagar för barn och unga samt kurser och utflykter för vuxna. Hur bred målgruppen är beror på de enskilda naturskolornas resurser. Speciellt för små barn utgörs programmen ofta av att använda olika sinnen, äventyr och historier i naturen. För- och efterarbete kan ske i den egna skolan.
Naturskoledagarna utgör helheter runt olika teman och den största delen av undervisningen sker utomhus. En del naturskolor har egna utrymmen som bas, andra naturskolor är kringresande (ur kriterierna för naturskolor).

Naturskolor med verksamhet på svenska är för tillfället Borgå naturskola, Naturskolan Uttern, Kvarkens naturskola, Skärgårdshavets naturskola och Karleby naturskola. Kontaktuppgifter till samtliga naturskolor i Finland finns på sidan www.luontokoulut.fi.

Sara Kåll
Uppdaterat: 10.01.08

Aktuellt

Ut i alla väder
Naturskolorna har tillsammans gjort materialet "Ut i alla väder" för att inspirera till uteundervisning. Länk till materialet >>

Aktiviteter >>

Kontaktuppgifter >>

Litteratur >>

Länkar >>

-->