Välkommen till avdelningen för lärare och elever!

Här hittar du material för elever under skolåldern och för elever i grundskolan. Texter och bilder får fritt användas och kopieras för undervisningen.

Memoryspel

Memoryspel hör till barnens favoriter. Nu kan du tillverka Memoryspel av olika svårighetsgrad. I de lättare gäller det att hitta rätt par till resp. växt eller djur. I det svårare gäller det att kombinera rätt växt med rätt namn. Till memoryspelen >>

Gymnastik och samarbetsövningar – i kombination

I början av en ny termin är det nyttigt med samarbetsövningar för att få en klass eller en grupp att samarbeta. Genom att jobba tillsammans och gemensamt lösa problem lär sig eleverna snabbt känna varandra. Ta en titt på t.ex. Spindelnätet, Tjädern och mården eller Skidning á la tandem. Läs mera >>

Rönnbärskex

I augusti-september är rönnbären mogna. Ett par klasar räcker till för att baka dessa ljuvliga kex. Rönnbären är en viktig vinterföda för våra fåglar bl.a. sidensvansen och trastarna. Genom fåglarnas förmedling hittar vi rönnar på de mest ovanliga platser, t.ex. på murar, bergväggar och i stam- och grenklykor på gamla träd. Läs mera >>

Fyrklövern 2011 – tävling i naturkunskap för åk 5–6

Nu kan du anmäla din klass till Fyrklövern, en tävling på webben med frågor som berör natur och miljö. Frågorna är av olika svårighetsgrad och tävlingen lämpar sig bäst för elever som går i klass fem och sex. Allt sker via webben och du behöver inte rätta elevernas svar utan de skickar sina ifyllda tävlingsblanketter elektroniskt till oss, när de fyllt i svaren. Läs mera >>

Utomhuskonferensen Mitt i naturen

Den 15–16 september ordnas i Esbo utomhuskonferensen Mitt i naturen för dig som jobbar i daghem, förskola och grundskola. I konferensen ingår en halv dag med föreläsningar inomhus och 1,5 dag med workshopar utomhus. Du kan välja mellan ett trettiotal workshopar. Läs mera >>

Jag vill läsa det senaste nyhetsbrevet
Du kan prenumerera på nyhetsbreven genom att registrera dig som användare av Skogsreflexen och kryssa för “Jag är lärare”. Du kommer till registreringsblanketten genom att klicka här.

Materialet i avdelningen Lärare & elever produceras av

 • Centralförbundet för fiskerihushållning >>.
 • Finlands Svenska Idrott >>
 • Jägarnas Centralorganisation >>.
 • Luokanopettajaliitto >>.
 • Naturskolor i Svenskfinland >>.
 • Sinooperi >>.
 • Skogen i Skolan (Sverige) >>.
 • Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio >>.
 • Skogsforskningsinstitutet >>.
 • Skogsindustrin rf >>.
 • Suomen Hiihtoliitto >>.
 • Suomen Latu >>.
 • Tidningen Pysselidéer >>.
 • Tidningen Taikalehti >>.

Gerd Mattsson-Turku
webbredaktör

Uppdaterat: 30.08.11

Jobba i skogsbranschen?
-->