Tapio  
Metsäkeskus  
Metsäkustannus  
 
Luonnonvarat yhteistyö  
 
 


Tervetuloa Metsä vastaa -verkkosivuille

Metsä vastaa -verkkopalvelu sisältää kattavasti tietoa Suomen metsistä, metsätaloudesta sekä metsän- ja luonnonhoidosta. Lisäksi palvelussa välitetään metsäalan uutisia ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista. Sivusto on Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ylläpitämä yhteiskunnallisen viestinnän palvelu. Käy lukemassa myös Tapion julkaisemaa uutiskirjettä.

Tähtikudospistiäisen torjuntaan 120 000 euron lisärahoitus

14.3.2012 Valtiolta on tulossa huomattava lisärahoitus tähtikudospistiäisen torjuntaan lounaisessa Suomessa. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi keskiviikon istunnossaan maa- ja metsätalousministeriön korvausmäärärahojen ylittämistä 120 000 eurolla. Summa kohdistetaan Suomen metsäkeskuksen Lounais-Suomen alueyksikön alueelle ja erityisesti tähtikudospistiäisen torjuntaan. Mäntyjä syövän hyönteisen massaesiintymät ovat aiheuttaneet pahoja metsätuhoja muun muassa Porin Yyterissä ja Vakka-Suomessa. Torjuntaan käytetään muun muassa pistiäiseen tuhoavia viruksia. Lähde: Länsi-Suomi -lehti

Vapaa-aikaa kannattaa käyttää vapaa-ajan asunnon maisemanhoitoon

8.3.2012 Helsingin messukeskuksen Ball Room -salissa järjestetään Vapaa-ajan asunnon maisemanhoito -seminaari lauantaina 31.3. vapaa-ajan asunnon omistajille. Seminaarissa perehdytään luonnonmukaisen ja helppohoitoisen pihan periaatteisiin sekä puiden ja pensaikkoiden raivaamiseen, tehdään tunnetuksi luonnon- ja maisemanhoitotöitä sekä opastetaan, miten saa viihtyisän ja turvalllisen rannan ja vesialueen. Lisätietoa seminaarista ja ilmoittautumisesta.

Bioenergia tarjoaa työtä ja elantoa monille

6.3.2012 Suomessa turpeen korjuu ja käsittely takaa­vat monelle elannon ja vielä useammalle ympäristöystävällisen tavan lämmittää. Turpeen edut ovat kiistattomat, vaikka harjoitettava politiikka ei tällä hetkellä erityisemmin suosi turpeen käytön lisäämistä. Puuenergiaa on teollisuudessa käytetty isossa mittakaavassa runsaasti vuosien aikana. Kaikki materiaali, jolle ei ole ollut muuta käyttöä, on poltettu ja lämpö on käytetty teollisuuden omissa prosesseissa tai tuotettu energiaa muille. Lähde: Urakointiuutiset/Seppo Pentti. Lue koko artikkeli

Pohjois-Karjalan luonnon helmiä ovat kosteat lehdot, dyynimetsät ja viettokeitaat

6.3.2012 Kaikkiin Suomen ja Ahvenanmaan kuntiin sekä maakuntiin lähetettiin huhtikuussa 2011 kirje, jonka tavoitteena on innostaa päättäjiä omaehtoiseen lähiluonnon vaalimiseen. Kirjeen mukana lähetettiin tietolehtisiä, jotka kertovat kunnan tai sen lähialueen uhanalaisista tai erityisen arvokkaista luontotyypeistä. Luo YM:n tiedote

Tiedotteita