Puustoisten perinneympäristöjen rahoitus tunnetaan heikosti

25.01.12

Puustoisten perinneympäristöjen suojelua ja hoitoa voi tehostaa merkittävästi lisäämällä metsänomistajien ja metsäammattilaisten tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista. Perinneympäristöjen kohdetiedot tulisi saada nykyistä laajempaan käyttöön. Tämä käy ilmi Tapion Suomen ympäristökeskukselle tekemästä selvityksestä. Perinneympäristöt ovat uhanalaisimpia luontotyyppejämme ja niiden säilymisen voi turvata vain jatkuvalla hoidolla.

– Maatalouden tuet tarjoavat puustoisten perinneympäristöjen hoitoon laajat mahdollisuudet. Siksi niitä tulisi tehdä tunnetuiksi metsäalan toimijoille ja metsänomistajille, ehdottaa vanhempi tutkija Harri Tukia Suomen ympäristökeskuksesta.

Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoituksesta koottiin viime vuonna tietoa. Siitä on laadittu selvitys, jonka laati Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio osana Suomen ympäristökeskuksen hanketta.

Luontoarvoja lisätään aktiivisella hoidolla

Puustoisten perinneympäristöjen vuotuisiin hoitokuluihin voi saada tukea EU-osarahoitteisena maatalouden ympäristötukena ja pysyvään suojeluun METSO-ohjelman kautta. Tuella hoidetaan vuosittain noin 15 000 hehtaaria puustoisia perinneympäristöjä. METSO-ohjelman keinoja ovat yksityisen suojelualueen perustaminen tai alueen myyminen valtiolle, näillä on toteutettu 70 hehtaaria vuoden 2010 loppuun mennessä.

– Laidunnus on puustoisten elinympäristöjen järkevä hoitokeino. Siksi olisi hyvä saada uusia laidunyrittäjiä mukaan elinkeinotoimintaan. Houkutteleva tapa toimia on vaikkapa perustaa METSO-rahoituksella yksityinen luonnonsuojelualue ja vuosittain hoitaa kohdetta laiduntamalla maatalouden ympäristötuella, arvioi selvityksestä vastannut metsäneuvonnan asiantuntija Airi Matila Tapiosta.

Kohdetiedot olisi saatava laajaan käyttöön

Puustoisten elinympäristöjen etsintään ja hoidon suunnitteluun on edelleen tehostettava yhteistyötä. Tapion ja Suomen metsäkeskuksen lisäksi muillakin metsäalan organisaatioilla tulisi olla käytössään ajan tasalla oleva kohdetieto perinneympäristöistä. Suomen ympäristökeskuksessa oleva aineisto olisi tärkeää päivittää ja jakaa metsäalan toimijoille.

Metsälaki on muuttumassa 2012 ja muutoksella on vaikutus myös puustoisiin perinneympäristöihin. Lain muutoksen jälkeen on syytä viestiä ne muutokset, jotka kohdistuvat erityisesti näihin kohteisiin. Viestintää on suunnattava metsäalan toimijoiden lisäksi myös maatalous- ja ympäristöalan toimijoille.

Selvitys on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittämishanketta. Sitä toteuttavat Suomen ympäristökeskus SYKE, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio sekä Suomen metsäkeskuksen Lounais-Suomen ja Rannikon alueet. Tutustu selvitykseen

Lisätietoja:
Metsäneuvonnan asiantuntija Airi Matila, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, puh. 040-779 2258, etunimi.sukunimi@tapio.fi
Vanhempi tutkija Harri Tukia, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 040-740 1587, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lataa tästä kuvat toimituksen käyttöön:
Yläkuva, kuvaaja Maria Linden
Alakuva, kuvaaja Airi Matila.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Päivitetty: 02.11.11

Hoidettu puustoinen perinneympäristö tarjoaa mielenkiintoista katseltavaa eri vuodenaikoina. Hoidon tavoitteena on vaalia luonnolle arvokkaan puuston ja aluskasvillisuuden lajistoa.
-->