Metsän omistaminen

Näillä sivuilla kerrotaan yksityismetsätalouteen saatavista rahoitustuista. Lisäksi sivuille on koottu linkkejä metsänomistajille tarjottavista palveluista ja tietolähteistä.

Metsanomistus.fi –verkkosivut

Metsäntutkimuslaitos on avannut Metsanomistus.fi –verkkosivut metsätilan sukupolvenvaihdosten ja omistusjärjestelyiden helpottamiseksi. Sivut on tarkoitettu metsänomistajille ja ammattilaisille. Sivuilla valotetaan metsätilan hankintaan, omistamiseen ja luovuttamiseen liittyviä hallinnollisia, lainsäädännöllisiä ja verotuksellisia kysymyksiä.

Neuvoja metsäomaisuuden hoitoon

Tarvitsetko tietoja metsäverotuksesta tai puukaupasta? Sinua palvelevat Metsäneuvot-sivut.

Sinustako metsänomistaja?

Tutustu uusille metsänomistajille tarkoitettuun metsäkeskusten Metsään ABC -palveluun. Palvelun sivuilta voi myös kokeneempi metsänomistaja saada uusia vinkkejä.


Päivitetty: 27.02.12

-->