Metsän omistaminen

Näillä sivuilla kerrotaan yksityismetsätalouteen saatavista rahoitustuista. Lisäksi sivuille on koottu linkkejä metsänomistajille tarjottavista palveluista ja tietolähteistä.

Neuvoja metsäomaisuuden hoitoon

Metsätalouden talousneuvonta -paketti on PowerPoint-muotoinen koulutusmateriaali, jossa käsitellään metsätalouden kannattavuutta. Ks. Taloustietoa-sivu.

Metsään.fi

Metsään.fi on sähköinen asiointipalvelu metsänomistajille ja metsäalan toimijoille. Palvelun eri osat tulevat käyttöön vaiheittain. Marraskuussa 2012 avautuu metsänomistajille suunnattu palvelu, josta voi hakea oman tilan tietoja. Metsään.fi-palvelu.

Metsanomistus.fi

Metsäntutkimuslaitos on avannut Metsanomistus.fi –verkkosivut metsätilan sukupolvenvaihdosten ja omistusjärjestelyiden helpottamiseksi. Sivut on tarkoitettu metsänomistajille ja ammattilaisille. Sivuilla valotetaan metsätilan hankintaan, omistamiseen ja luovuttamiseen liittyviä hallinnollisia, lainsäädännöllisiä ja verotuksellisia kysymyksiä.