Linkkejä – metsätalouden palveluita ja tietolähteitä

Linkkisivut ovat aakkosjärjestyksessä ylläpitäjän tai palvelun nimen mukaan. Osoitteen jälkeen on mahdollinen lyhyt luonnehdinta linkkisivuston aihealueista.

Katso myös erillinen Tutkimustiedon lähteitä -linkkilista.
Ehdota uutta linkkiä palautesivullamme! 

———–

Bioenergiatieto – Laaja tietopaketti bioenergiasta (metsä, pelto ja muut lähteet) sekä bioenergia-alan hankkeista.

Dendrologian seura – Artikkeleita kotimaisista sekä Suomessa menestyvistä ulkomaisista puuvartisista kasveista.

Eduskunta, maa- ja metsätalousvaliokunta

Ekometsätalouden liitto – Foorumi, jossa esillä mm. metsien jatkuva kasvatus.

Euroopan metsäinstituutti – Englanninkielinen sivusto, joka sisältää myös Euroopan maiden metsien tietoportaalin.

FAOMetsätaloussivut englanniksi, ranskaksi ja espanjaksi.

FarmitMaa- ja metsätalouden palvelu, jossa mm. perustietoja metsän ravinnetaloudesta ja lannoittamisesta.

FSC Suomi – FSC-metsäsertifiointi Suomessa.

GFIS-portaali eli Global Forest Information Service välitää metsätietoa Suomesta ja maailmalta.

Kasvimuseo, Luonnontieteellinen keskusmuseo – Rauhoitetut ja erityisesti suojeltavat kasvit.

Luonnossa -verkkolehti – artikkeleita mm. retkeilyyn, metsästykseen, kalastukseen sekä metsänhoitoon.

Luonto-Liitto (metsäryhmä) – Tavoitteet metsäpolitiikassa ja ajankohtaiset kannanotot.

Lusto – Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus.

Maa- ja metsätalousministeriö – Tietoja maa- ja metsätaloudesta, kalastuksesta, metsästyksestä ja elintarvikkeista.
Kansallinen metsäohjelma.
METSO Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK – Tuottajain etujärjestön sivut, osa palveluista vain MTK:n jäsenille.

Maatilan Pirkka – Monipuolinen linkkilista maa- ja metsätalouden verkkosivuille.

Metsäalan tulevaisuusfoorumi – Joensuun yliopiston toteuttama foorumi luotaa ja ennakoi metsäalaan vaikuttavia kehityskulkuja.

Metsäalan tutkimusohjelma

Metsähallitus – Sivut valtion metsien hoidosta, luonnonsuojelualueista ja retkeilypalveluista.

Metsäkeskukset – Tietoa metsäkeskusten palveluista.

Metsälehti – Tuoreimmat metsäalan uutiset.
Metsänhoitokortisto

Metsämiesten säätiö – Tukea metsäalan kehittämiselle ja metsäkulttuurille.

Metsänhoitoyhdistykset – Tietoja metsänhoitoyhdistysten palveluista ja mm. puukaupasta.

Metsänomistajat.fi  – Metsänhoitoyhdistysten, metsänomistajaliittojen ja MTK:n yhteinen metsänomistajien palvelusivusto.

Metsäntutkimuslaitos (Metla)
Metsäntutkimuslaitoksen tilastopalvelu.
Metinfo: Puulajitietoa.
Metsänterveyspalvelu: metsän tuholaiset ja taudit.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio – Julkaisuja, koulutusta, konsultointia ja kehittämispalveluja metsäammattilaisille.

Metsäteho – Tietoja mm. puunkorjuun kustannuksista.

Metsäteollisuus ry – Tietoja metsäteollisuudesta ja siihen liittyvistä ympäristöasioista sekä tilastoja.

Metsätieteet.fi – Helsingin ja Itä-Suomen yliopiston sivusto, joka tarjoaa tietoja metsäalan yliopisto-opinnoista ja työmahdollisuuksista.

Motiva – Ohjeita puilla lämmittämiseen ja energian säästämiseen.

Mottinetti  – Itä-Suomen polttopuun ostajien ja myyjien kohtauspaikka, jossa myös kaikille hyödyllistä tietoa puulämmityksestä.

Nordic Family Forestry – Pohjoismaisten metsänomistajajärjestöjen kokoamaa perustietoa pohjoismaisesta perhemetsätaloudesta, englanniksi.

PEFC SuomiSuomalaisen metsäsertifiointijärjestelmän esittely.

Puuenergia ry – Tietoja mm. klapikoneista ja puuta käyttävistä lämmityskattiloista.

Suomen luonnonsuojeluliitto – Näkökohtia metsien suojelusta.

Suomen Metsäsäätiö – Säätiö tekee tutuksi suomalaista perhemetsätaloutta, metsänhoitoa ja metsien käyttöä etenkin ulkomailla.

Suomen Metsätieteelinen Seura – Seuran keskeisenä tavoitteena on metsäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekeminen.
Hiilinielupuu

Suomen Metsätilanomistajien Liitto – Liitto koostuu paikallisista metsätilanomistajayhdistyksistä, joihin metsänomistajat voivat liittyä jäseniksi.

Suomen Metsätilat – Metsätilojen markkinapaikka ja metsänomistajille metsäpalveluja tarjoavien yhteystietoja.

Suomen Metsäyhdistys, forest.fi – Monipuolista tietoa suomalaisesta metsätaloudesta suomeksi ja englanniksi.
Lehtikuusi, Suomen Metsäyhdistyksen lehti.
Metsä puhuu – t levaisuushanke kertoo monipuolisesta ja kiinnostavasta metsäalasta.

Suomen Standardisoimisliitto SFS – Pohjoismainen ympäristömerkki (joutsenmerkki) ja Euroopan ympäristömerkki.
Järjestelmäsertifiointi, tuotesertifiointi ja tarkastustoiminta.

Suomen WWF – Metsä- ja ympäristötietoja luonnonsuojelun näkökulmasta.

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
LUMONET Biologisen monimuotoisuuden tiedonvälitysjärjestelmä.

Suoseura – Seura edistää soiden ja turpeen tutkimusta ja kestävää käyttöä.

Suurten puunostajien sivuja
Metsäliitto
StoraEnso
UPM-Kymmene

TTS – Tutkimustietoa mm. metsänomistajien omasta metsätyöstä, työvälineistä ja puuenergiasta.
Kalustotietokanta
Omaan metsään -opas metsänomistajalle

Ympäristöministeriö – Luonnon- ja ympäristönsuojelun hallinto: ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot.

Viikin tiedekirjastoHelsingin yliopiston Viikin tiedekirjasto, tiedot verkkojulkaisuista, viitetiedoista ja kirjastoista.
eViikki -tietokanta ja Agriforest-sanasto
Tietoa eViikistä

Visaseura – Visaharrastajien ja -ammattilaisten yhdistys, tietoja visakoivun kasvatuksesta ja käytöstä

YahooEnglanninkielinen hakupalvelu ja linkkihakemisto metsätaloudesta.

Arto Koistinen, Tapio
Päivitetty: 01.06.12
-->