Registerbeskrivning

enligt 10 § personuppgiftslagen (523/1999).

Den registeransvariges namn och kontaktuppgifter

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
Orrspelsgränden 4
00700 Helsingfors
Tfn 020 772 9000
e-post tapio@tapio.fi

Registerärendenas kontaktperson

Huvudredaktör Jan Lindström
Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
Orrspelsgränden 4
00700 Helsingfors
Tfn 020 772 9054
e-post fornamn.efternamn@tapio.fi

Registrets namn

Register över användare av skogsreflexen.net/metsavastaa.net.

Registrets användningsändamål

Uppgifter som den registrerade ger används för skötsel av kundrelationer mellan Tapio och den registrerade. Vi använder uppgifterna för kommunikation utgående från den registrerades profil. Om den registrerade har gett tillstånd kan vi använda uppgifterna för direkt marknadsföring.

Uppgiftskällor

Vi får uppgifterna då den registrerade fyller i den elektroniska registreringsblanketten. Den registrerade kan uppdatera sina uppgifter genom att logga in och ändra uppgifterna på registreringsblanketten eller genom att meddela Tapio.

Uppgifternas riktighet

Vi kontrollerar inte uppgifternas riktighet. Den registrerade kan ändra sina registreringsuppgifter samt radera dem genom att logga in och ändra/radera uppgifterna på registreringsblanketten, per e-post (metsa.vastaa@tapio.fi), med feedbackblanketten eller genom att meddela Tapio.

Registrets datainnehåll

Registret över användare av skogsreflexen.net/metsavastaa.net innehåller den registrerades
– förnamn och efternamn
– kön
– språk
– e-postadress

om kunden har uppgett, dessutom
– födelseår
– telefonnummer
– adress, hem eller till jobbet
– profil

Utlämnande av uppgifter

Tapio ger inte uppgifter i registret till utomstående.

Skydd av registret

Tillgång till uppgifterna i registret har huvudredaktören och de olika avdelningarnas webbredaktörer. De kan ta del av uppgifterna samt ändra och radera dem. Alla personer med tillgång till registret har en personlig användningsrätt. Inloggning sker med stöd av användarnamn och lösenord. Obehöriga hindras tillträde till registret på vederbörligt sätt.

Uppdaterat: 28.01.08
-->