Tapio  
Metsäkeskus  
Metsäkustannus  
 
Luonnonvarat yhteistyö  
 
 

Skogsreflexen innehåller basinformation om skog och skogsbruk.

Du som är skogsägare hittar mångsidig information om skogvård, stöd för skogsvårdsarbeten, naturhänsyn i skogsbruket, naturskydd och aktuellt inom branschen.

Materialet för lärare och elever är avsett för lärare i årskurserna 1 till 9 och för dig som arbetar med barn under skolåldern. Här hittar du fakta om skogen, idéer till aktiviteter, pyssel och lekar med anknytning till naturen.

Tidningen Skogsbruket och Föreningen för Skogskultur rf. har egna sidor på Skogsreflexen. Här kan du bekanta dig med tidningen, sköta dina prenumerationsärenden eller beställa ett gratis provexemplar.

Skogsreflexen upprätthålls av Svenska enheten vid Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio.

Det har varit exceptionellt varmt

Under tjugo års tid, åren 1988–2008, var det exceptionellt varmt på det norra halvklotet. Med sjuttio procents sannolikhet har det det inte varit lika varmt på tusen år. Som hjälpmedel har forskarna bl.a. använt trädens årsringar. Årsringarnas bredd och vedens täthet visar förändringar i temperaturen. Enligt forskarna är det sannolikt någon ny, icke tidigare påtraffat fenomen som ligger bakom förändringarna i klimatet. Den stigande temperaturen behöver nödvändigtvis inte ha något samband med förändringarna i solens aktivitet.

Visste du detta om fästingar?

Fästingar kan suga blod hoss allt från ormar och möss till stora däggdjur och människor. Antalet fästingar kommer att öka i framtiden, då vegetationsperioden kommer att bli längre. För att minska fästingarnas spridning — och även spridningen av de sjukdomar som fästingarna bär på – måste vi begränsa antalet rådjur. Rådjur och andra hjortdjur är tacksamma värddjur för fästingar. Läs mera >>

Fortbildning inom naturvård

Vill du skaffa dig nya kunskaper som hjälper dig till att värna om naturen i skogsvårdsarbeten och vid avevrkningar? Med små insatser kan du göra mycket för växt- och djurlivet i skogsmiljöer. Läs mera >>

Nytt virkesanskaffningsbolag i Österbotten

Konkurrensen om virke och speciellt energived ökar i Österbotten. Det nya virkesanskaffningsbolaget EPM Metsä ska förse Vaskiluoden Voimas biogasanläggning i Vasa med 200 000 m³ energived per år. Dessutom ska bolaget leverera energived till kraftverket i Seinäjoki och timmer till Myllyahon Saha i Alajärvi. Den årliga virkesanskaffningsmängden blir 0,5 milj. m³. Bolaget kommer att rekrytera både virkesköpare och skogsmaskinentreprenörer.

Skogens mat

Via länken kommer du till viltkocken Gert Klötzke bästa recept med vilt, svamp, fågel och fisk. Klötzke är professor i gastronomi vid Umeå Universitet och han var tidigare ledare för Sveriges kocklandslag. Till Klötzkes recept >>