Kemera -tukien määrä nousi viime vuonna selvästi – maksatusten rästejä ei saatu kurottua kiinni

20.01.12

Kemera -tukien määrä nousi viime vuonna lisäbudjetin myötä peräti 82 miljoonaan euroon. Silti lisärahoituksellakaan ei saatu kurottua kiinni rästissä olevia maksatuksia. Loppuvuoden Kemera –töiden maksatuksia on jo pitkään siirtynyt maksettaviksi seuraavan vuoden rahoituksesta. Metsäkeskusten arvion mukaan viime vuoden maksatuksia siirtyy tälle vuodelle 17 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 budjetissa tuen määrä laskee selvästi eikä tilanne näin ollen korjaudu.

– Kemera -varoja käytettiin viime vuonna puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen yhteensä 82 miljoonaa euroa. Tästä yli puolet, 42 miljoonaa euroa, käytettiin nuoren metsän hoitoon, energiapuun korjuuseen ja haketukseen. Uudistamiseen ja metsien terveyteen liittyviä töitä tuettiin 14 miljoonalla eurolla, josta suurin osa kului metsätuhoalueiden uudistamiseen ja juurikäävän torjuntaan, kertoo ympäristötalouden asiantuntija Tommi Tenhola Tapiosta.

Kemera -tuella on suuri merkitys Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman METSOn toteutuksessa yksityismetsissä. Viime vuonna ympäristötukea myönnettiin 5 126 hehtaarille yhteensä 8,8 miljoonaa euroa. Lisäksi luonnonhoitotöitä tehtiin 2,2 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2012 määrärahat tarvetta pienemmät

Valtion talousarviossa 2012 puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen on varattu 60,23 miljoonaa euroa, metsäluonnon hoidon edistämiseen 8,325 miljoonaa euroa ja pienpuun energiatukeen 7,250 miljoonaa euroa. Pienpuun energiatuki korvaa jatkossa nykyiset energiapuun korjuun ja haketuksen tuet.

– Kun tukisumma pienenee,Kemera -tukea täytyy arvioida kokonaisuutena uudella tavalla. Jatkuva maksurästien kasvu ei ole kenenkään kannalta järkevä tilanne. Tukia tulee kohdentaa vaikuttavuudeltaan tärkeisiin ja kriittisiin työlajeihin ja kohteisiin. Tukimekanismia voitaisiin myös arvioida vaikuttavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta uudelleen, arvioi Tapion johtaja Ritva Toivonen.

– Tukien on edistettävä metsänomistajien tavoitteita tukevaa ja kannattavaa metsätaloutta, mikä on toki yhteiskunnalle hyödyllistä. Tähän tähdätään myös Tapion johdolla käynnistyneessä Hyvän metsänhoidon suositusten uudistamisessa. On hyvä muistaa, että metsätalouden edistämiseen sijoitettu euro tulee yhteiskunnalle arviolta kolminkertaisena takaisin.

Lisätietoja:
Ympäristötalouden asiantuntija Tommi Tenhola, puh. 020 772 9084
Johtaja Ritva Toivonen, puh. 020 772 9010

Lue lisää kemera-tuista ja yksityismetsätalouden tilastoista

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Päivitetty: 02.11.11
-->