Pyssel- och målarbok

I den här boken finns bilder med skoglig anknytning att färglägga, som klippdocka en skogsarbetare med kläder som hör ihop med hans yrke, lätta korsord mm.

Trädets år

Vi kommer inte alltid att tänka på att träd är levande varelser, precis som vi människor. De äter och dricker, andas och förökar sig. De gör det bara på ett lite annorlunda sätt än vi människor. Vi behöver träden och de behöver oss. Den här sagan lär oss hur ett träd lever sitt liv från vår till höst. Ladda ner sagan (pdf)

Skogen och klimatförändringen

Skogen har en viktig roll i att motverka klimatförändringen. Störst klimatnytta gör skogen med ett aktivt skogsbruk där vuxna träd avverkas för att användas till olika produkter och där nya träd planteras igen. Till läromedlen om klimatförändringen >>

Våra trädslag

Våra trädslag gör dig bekant med trädslagen (17 st.) i Finland. Häftet innehåller 43 sidor. För varje trädslag finns ett uppslag, som består av en sida med text och en med bilder.
Ladda ner materialet (pdf)

Produkter av träd

När vi tänker på skogsindustrins produkter är det ofta fråga om enbart sågade trävaror, cellulosa och papper. Verkligheten är dock annorlunda. Av träd tillverkas också faner, spånskivor, xylitol, viskos och mycket annat. Häftet innehåller 67 sidor.
Ladda ner materialet (pdf)

Produkter av träd – elevuppgifter

Häftet innehåller elevuppgifter som ansluter sig till materialet Produkter av träd.
Ladda ner materialet (pdf)

Ekonomiskogen

Ekonomiskogen är ett webbaserat undervisningsmaterial för den grundläggande utbildningen. Det visar hur en ekonomiskog sköts och vilka produkter som tillverkas av trä. Materialet är så kortfattat att det kan behandlas under en lektion i årskurs 5 eller 6. I högstadiet kan materialet användas som stöd i mera djupgående studier .
Materialet är powerpoint-baserat. För att kunna presentera det behöver du programmet Microsoft PowerPoint 2003 i din dator.
Ladda ner elevmaterialet (ppt)
Ladda ner lärarhandledningen (pdf)

Vi utforskar skogen

Läromedlet Vi utforskar skogen riktar sig till grundskolelever. I materialet ingår uppgifter som ska fördjupa eleverna i naturobservationer och experimentell skogsforskning. Uppgifterna bildar fyra helheter: naturen förändras med årstiderna, mångfalden i skogen, trädens tillväxt varierar och förändringar i skogens välbefinnande. Till varje uppgift hör elevens och lärarens sidor.
Ladda ner materialet (pdf)

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 09.09.10
-->