Arbetskort för utomhusundervisning

Målet är att vi konkret ska bli bekanta med skogsnaturen genom att göra utflykter och forska i liten skala. Vi koncentrerar oss på artkännedom och att lära oss förstå hur skogsnaturen fungerar.

Materialet är sammanställt av klasslärare FM Mirja Holste och klasslärare Sirpa Wass, som även har verkat som verksamhetsledare för det finska klasslärarförbundet. Både Mirja och Sirpa har över tio års erfarenhet av att göra läromedel.

Skogens växter Olika slags skogar
Skogens djur Skogens ekosystem
Vårutfärd i naturen Följ med våren

Mirja Holste & Sirpa Wass
Uppdaterat: 28.03.11

Nytt:

Följ med våren >>

Länkar >>

Exempel på växter i webbfloran
Hönsbär
Kråkvicker
Ängskovall
-->