Fyrklövern

– tävling i naturkunskap på webben

Fyrklövern är en tävling på webben med frågor som berör natur och miljö. Frågorna är av olika svårighetsgrad och tävlingen lämpar sig bäst för elever som går i klass fem och sex, men även fjärdeklassare kan delta. Allt sker via webben.

Anmäl senast den 20 oktober
Du kan välja vilken dag du vill delta med dina elever, alternativen är 15.11 och 16.11. En lektion behöver du avsätta för tävlingen. I samband med att du anmäler din klass anger du vilken dag du vill delta. Anmälningstiden utgår den 20 oktober. Anmälan gör du på via den här länken http://www.webropol.com/P.aspx?id=566284&cid=47548239

Inga svar att rätta för lärare

Efter att du har anmält dig får du information om hur du och din klass deltar i Fyrklövern. Du behöver inte rätta elevernas svar utan de skickar sina ifyllda tävlingsblanketter elektroniskt till oss, när de fyllt i svaren. De rätta svaren sätter vi ut på webben 24.11.2011.

Alla har chans att vinna ett pris
Bland de som samlat mest poäng i tävlingen lottar vi ut två Ipodar. Dessutom lottar vi ut tio minnesstickor bland alla som deltar i Fyrklövern.

Alla deltagare får ett diplom
Alla elever som deltar får ett diplom som du kan skriva ut på skolans printer. Vi skickar diplomet som en pdf till dig.

Om du vill veta mera, kontakta gerd.mattsson-turku@tapio.fi

Uppdaterat: 24.08.11
-->