Program för temadagar

Här ger vi förslag till program för temadagar utomhus. Den stora naturupplevelsen finns kanske inte på andra sidan jordklotet utan i skogsbacken som ligger på gångavstånd från skolan.

Låt de här förslagen till program för temadagar inspirera dig att vidare utveckla förslagen till program så att det passar dina elever.

Vi tar gärna emot förslag till program för temadagar utomhus.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 08.04.09
-->