Undervisningsmaterial

I Skogsreflexen hittar du undervisningsmaterial inom många ämnesområden, bl.a.

  • Energikällor
  • Finlands skogar i dag
  • Fiske
  • Jakt
  • Naturvett och allemansrätt
  • Trädens blomning
  • Skogsindustrin
  • Skogs- och miljövård
  • Skogsvilt och viltvård
  • Vinter i växt- och djurvärlden

Klicka till vänster på det ämnesområde som verkar mest intressant. Texterna är skrivna för skolelever – inga svåra ord.

Vi väntar på feedback från dig för att kunna utveckla undervisningsmaterialet.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 17.12.07
-->