Vinter i växtvärlden

Foto: www.fotoakuten.se

Bara de arter som har lyckats anpassa sig till årstidsväxlingarna klarar sig hos oss. Oberoende av alla geniala strategier för att klara sig genom vintern, dör en stor del.

Det är grymt, men det är den mekanism som gör att nya och ännu mer geniala anpassningar småningom utvecklas. Bara de bäst rustade överlever den långa vintern och ger över sina egenskaper till nya generationer.

Ettåriga växter vissnar ner till hösten och övervintrar i form av frön.

Tvååriga växter övervintrar en gång, blommar, sätter frö och dör efter sin andra sommar.

Mångåriga växter, bl.a. träd, börjar redan under sommaren lagra näring i rötter, stammar, knoppar och andra övervintrande delar. Under hösten härdas de mer och mer. T.ex. blåbärsriset klarar –30 grader i januari, men bara –15 grader i oktober.
En stor del av den vätska som cellerna innehåller sipprar på hösten ut i mellanrummen mellan cellerna. Den kvarvarande cellsaften blir mera sockerhaltig och koncentrerad och tål lägre temperaturer. På det här sättet sänker bl.a. träden sin fryspunkt inne i cellerna och minskar risken att cellerna ska sprängas vid isbildning.

Källa: Annika Luther
Gerd Mattsson-Turku, Tapio, 5.11.2007
Uppdaterat: 05.11.07
-->