Skogsindustrin

Papprets betydelse som bevarare av kulturen och som medel för utbildning har inte minskat trots att IT blivit vanligare. Då det gäller skyddande förpackningar eller att hålla hygienen på hög nivå torde papprets ställning vara ohotad.

Den viktigaste råvaran för den finska skogsindustrin är tall, gran och björk.

Skogsindustrin är tillsammans med metall-, verkstads- och elektronikindustrin Finlands viktigaste exportbransch. Exporten av skogsindustriprodukter utgör ungefär 20 % av totalvärdet av landets varuexport. Exportintäkterna är ännu större eftersom största delen av råvaran, dvs. virket, går att få i hemlandet.

Statistik och grafer (på svenska)

Statistik och grafer (på finska)

Statistik och grafer (på engelska)

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 29.01.09
-->