Viltvård, jakt och fiske

De flesta av Finlands viltarter lever helt eller delvis i anslutning till skogsmiljö. Älgen är ett typiskt exempel. Den ser vi oftast i skogen, men också vid åkerkanter där den med god aptit äter spannmål eller annat som växer på åkern.

Viltarterna i Finland har anpassat sig till vårt klimat med fyra årstider på olika sätt. Björnen går i idé under vintermånaderna, ekorren får en tätare och tjockare päls till vintern medan skogsharens magfunktioner ändrar så att den kan äta buskar och ris på vintern. Men vintern är trots allt besvärlig för alla viltarter.

Här får du lära dig mera om skogsviltet, bl.a. hur älgens horn växer, hur du kan hjälpa olika djur att överleva vintern, vilka de vanligaste sjukdomarna är.

Som källmaterial har använts Jägarnas centralorganisations Handbok för jägare.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 11.03.09
-->