Ätspår

Djuren möter många problem under vintern. Det största problemet är inte kylan utan bristen på föda. Bland de djur som är aktiva är dessutom behovet av energi större under den kalla årstiden.

Många djur lever av de frön som finns i kottar. Dessa djur bearbetar kottarna på olika sätt, vilket gör att man lätt kan se vilka djur som varit framme.


Fåglarna måste äta extra mycket för att kunna behålla värmen. Kylan är inget problem om fåglarna hittar tillräckligt med mat.

En talgmes som väger ca. 20 gram måste äta ca. 5 gram om dagen. Låt eleverna räkna ut hur mycket de skulle behöva äta per dag om födointaget skulle vara ¼ av deras kroppsvikt.

a. Ekorre

b. Korsnäbb

c. Skogsmus

d. Hackspett

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 08.02.08
-->