Material för naturstigar

Det är arbetsdrygt att göra en skogs- och naturstig. Här hittar du material som underlättar planeringen, genomförandet och skyltandet.

I rutan till vänster finns uppräknat vilken typ av stationer du hittar färdigt material till inkl. aktiviteter för eleverna.

En stor del av de här stationerna, dvs. den typ av skog och/eller natur som behandlas på stationen, hittar du i vilken skog som helst.

Skriv ut texterna och kopiera dem åt eleverna. Alternativt kan du plasta in dem och placera ut dem vid respektive station på den skogs- och naturstig du gör själv.

BäckarFågelholkar
GallringIhåliga trädstammar
KalytaLedningsgator i skogen
LundarMyrar
MyrstackenNaturlig förnyelse
PlanteringSkadeinsekter på virke
Skogens träd och buskarTrädens ålder
Vad berättar växternaViltvård


Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 10.01.08
-->