Lärarrummet

Välkommen att bekanta dig med Skogsreflexen. Vi hoppas att du utnyttjar möjligheten till interaktion och bidrar med tips och nytt material. På det sättet kan vi tillsamamns utveckla Skogsreflexen så att den betjänar den grundläggande utbildningen på bästa möjliga sätt.

Med hjälp av Söktjänsten kan du söka fram material om något speciellt ämnesområde och aktiviteter i anslutning till det.

Det finns aktiviteter både för klassrummet och för uteundervisningen. En del är kunskapskrävande medan andra är rena upplevelser. Aktiviteterna är grupperade läroämnesvis. Svar till bla. matematikuppgifter hittar du på sidan Svar till uppgifter.

Texter och bilder får fritt användas och kopieras för undervisningen.

Prenumerera på nyhetsbrev till lärare

Du kan prenumerera på nyhetsbreven genom att registrera dig som användare av Skogsreflexen och kryssa för “Jag är lärare”. Du kommer till registreringsblanketten genom att klicka här.

Ge feedback

Vi hoppas att du utnyttjar möjligheten till interaktion. Enklast kontaktar du oss med feedback-blanketten.

Dåligt väder Hjälp av utomstående
Sittunderlag Studiebesök


Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 11.04.11
-->