Platser för studiebesök

Här presenteras länsvis skogsföretag och skogsorganisationer som tar emot klasser på studiebesök. Klasser kan välja mellan att göra ett skogsbesök, besöka en såg, en massafabrik eller ett pappersbruk eller en fabrik som tillverkar faner, spånskivor eller fiberskivor.

Kontaktpersonen på resp. företag eller organisation finns angiven inkl. telefonnumret.

Vi utökar listan efter hand. Om du känner till något skogsföretag eller någon skogsorganisation som gärna tar emot skolelever på studiebesök, och inte finns på listan, hoppas vi att du att meddelar oss, så att vi kan komplettera listan.

Låg- och högstadier i Svenskfinland kan ansöka om understöd från Föreningen för Skogskultur rf för transporter i samband med studiebesök, som har skoglig anknytning. Kontakta föreningens sekreterare Nina Jungell, tfn 040 532 1165 eller e-post nina.jungell@skogscentralen.fi

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 10.03.11
-->