Statistik

Stordiaserierna behandlar

1. Finlands skogar (6 stordior), ppt
2. Virkesförbrukningen i Finland (6 stordior), ppt
3. Skogsvårds- och skogsförbättringarbeten i privatägda skogar (4 stordior), pdf
4. Rotpris på timmer de senaste 52 veckorna (1 stordia), pdf
5. Rotpris på timmer 2000–2009 omräknade till 2009 års värde (1 stordia), pdf
6. Rotpris på massaved de senaste 52 veckorna (1 stordia), pdf
7. Rotpris på massaved 2000–2009 omräkande till 2009 års värde (1 stordia), pdf
8. Finlands skogsindustri (24 stordior), ppt
9. Världens skogar (6 stordior), ppt
10. Världens förbrukning av skogsindustriprodukter (4 stordior), ppt
11. Världens skogsindustri (14 stordior), ppt
12. Returpapper (4 stordior), ppt
13. Arbetskraft och maskiner i privatskogsbruket, maj 2011, pdf
14. Använding av Kemera-medel januari–mars 2011, pdf

Rotpriserna uppdateras varje tisdag. I statistiken ingår uppgifter från 86 procent av alla virkesaffärer som skogsföretag ingår med privata skogsägare. Utanför materialet är små och medelstora sågar. Statistiken för övrigt material uppdateras regelbundet, dock minst en gång per år.

Stordiorna öppnas antingen som Powerpoint eller som pdf.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 28.06.11

Tapios årsstatistik (2009) >>

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio sammaställer årligen sta-tistik över privatskogsbruket med uppgifter från skogscentralerna, skogsvårdsföreningarna och Skogsforskningsinstitutet. I materialet finns bl.a. statistik över

  • avverkningsmetoder och avverkningsuttag i privatägda skogar
  • skogsvårdsarbeten i privatägda skogar som fått statsstöd
  • kartor som anger hur målen i de regionala skogsprogrammen har uppnåtts per skogs-central

-->