Trädens blomning

Våra två vanligaste barrträd, tall och gran, blommar på försommaren. Då ser vi ofta gult pollenmjöl på utemöbler, terrassgolv och vid sjöstränder. Fenomenet kallas vattenblomning.

Björken blommar i samband med lövsprickningen, dvs. tidigare än barrträden. Björkens frö är en nöt.

Utan blommor och pollination blir det inga kottar och frön.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio, 5.11.2007
Uppdaterat: 10.03.09
-->