Vi klarar oss inte utan el och värme

Överallt i vårt dagliga liv behöver vi energi – för belysning, för att laga mat, för att värma våra bostäder, för att resa och för mycket annat. Dagens moderna industri- och IT-samhälle fungerar inte utan ständig tillförsel av

Foto: Tekes
energi.

För de flesta av oss är energiförsörjningen en självklarhet, men när vi drabbas av t.ex. ett strömavbrott, påminns vi om dess existens.

Diskutera:

  • Vad händer om strömmen är borta tolv timmar i ett område med egnahemshus och det är –20 grader kallt utomhus?
  • Hur kan en husägare gardera sig mot de skadeverkningar som ett längre strömavbrott kan leda till på vintern?
  • Vilka skyldigheter har elbolaget vid ett strömavbrott?
Sari Aldén, Tapio
Uppdaterat: 06.02.08

Uppgifter:

Livets ekonomiska väv >>
Arbetskort för energiundervisningen >>

Hur mäter man energi?
El- och värmeenergi anges i wattimme (Wh).
1 kWh är den energimängd som går åt för att värma en 1 000 watts spisplatta i en timme.
1 MWh är den energimängd som behövs för att köra en personbil tusen kilometer.
1 GWh är den mängd energi som 40 egnahemshus förbrukar på ett år.

Prefix
För stora energimängder blir antalet siffror stort. Man har därför infört ett förkortat skrivsätt, prefix, för att bilda multiplar.


K
(kilo)

1 000
103

M
(mega)

1 000 000
106

G
(giga)

1 000 000 000
109
-->