Energiförsörjningen

Energiförsörjningen i Finland är mångsidig. El och värme produceras med olika metoder, men även en samproduktion av dem är långt utvecklad. Utbudet på olika bränslen är stort.

Användningen av trädbaserad energi ökar. Bland industriländerna intar Finland och Sverige i dag tätpositionen när det gäller användning av trädbaserade bränslen.

Värmevärdet för ett bränsle är beroende av mängden kol och väte som finns i bränslet eftersom enbart kol och väte brinner.

I färsk ved utgör

  • brännbara ämnen 26 % (kol och väte)
  • icke brännbara 74 % (vatten 55 %, syre 19 %, aska, kväve)

I ved som torkat utomhus utgör

  • brännbara ämnen 37 % (kol och väte)
  • icke brännbara 63 % (vatten 35 %, syre 27 %, aska, kväve)

I absolut torr ved utgör

  • brännbara ämnen 57 % (kol och väte)
  • icke brännbara 43 % (syre 99 %, aska, kväve)
Sari Aldén, Tapio
Uppdaterat: 06.02.08
-->