Ved

Ved är fortfarande ett viktigt bränsle i Finland. Årligen används drygt 6 miljoner kubikmeter ved till uppvärmning av egnahemshus, sommarstugor, ekonomibyggnader och bastur.

Foto: Gerd Mattsson-Turku


Över tusen egnahemshus väljer årligen vedeldning som viktigaste uppvärmningssystem.

I en fastkubikmeter färskt virke och färsk ved finns det 360-500 kg vatten eller vattnet utgör 40–60 procent av vikten. I ved som torkat länge och på rätt sätt är vattenmängden 100-170 kg/m3.

Mängden vatten påverkar värmevärdet i veden. Ju torrare ved desto bättre värmer den. Att förånga vatten är energikrävande, 0,68 kWh/kg.

År 1927 använde vi i Finland 16 milj. m3 ved.

  • uppvärmning av egnahemshus 10,9 milj. m3
  • uppvärmning av skolor, sjukhus mm 2,1 milj. m3
  • industrin 1,7 milj. m3
  • trafiken 1,4 milj. m3

Användning av ved för uppvärmning var på samma nivå till mitten av 1950-talet. Ännu då användes lövträd främst till ved.
Först då kortfibrig björk blev ett råmaterial för pappersframställning och billig olja började importeras, började eldning med ved anses vara slöseri.

Sari Aldén, Tapio
Uppdaterat: 06.02.08

Uppgifter

Forska i ved >>

Energiinnehållet i ett träd

Det är främst de delar av trädet som skogsindustrin inte utnyttjar för tillverkning av cellulosa och sågade trävaror, som används för energiproduktion.
Dessutom kan trädstammar som är för klena för cellulosaindustrin användas för energiproduktion.

Rötter 10-20 % -> energi
Stubbar 5-10 % -> energi
Stam 60-65 %
Kvistar 10-15 % -> energi
Topp 5 % -> energi

Sari Aldén, Tapio
-->