Pellets och briketter

Råvaran i träpellets och träbriketter består av torrt kutterspån och torkad sågspån.

Foto: Södra

Träpellets består av spån som sammanpressats till små prinskorvar. Korvarna är vanligen 8–12 mm i diameter och 10–30 mm långa. Briketter är större korvar.

Pelletsbrännare är ett beaktansvärt alternativ vid uppvärmning av egnahemshus. I praktiken påminner pelletsuppvärmning om oljeuppvärmning.
Pellets- och brikettfabriker finns ofta i samband med sågverk och husbyggnadsfabriker.

Tillverkning av träpellets
När råvaran kommer från sågverk har sågspånet en fukthalt på 50-55 %. Kutterspånet har en fukthalt på ca 15 %. Råvaran tippas i stora buffertutrymmen när den anländer.

Förädlingen inleds med att råvaran siktas, så att grus och sten avskiljs. När spånet är rent torkas det tills fukthalten är ner vid ca 10 %. I nästa skede forslas spånet till en kvarn, där grövre fraktioner mals.

Pellets tillverkas i pelletspressar. När träspånet pressas genom hålmatriser under högt tryck höjs temperaturen till 80–100 grader och ligninet mjuknar (huvudbeståndsdelarna i trä är cellulosa och lignin). När sedan temperaturen sjunker stelnar ligninet och binder ihop spånet till pellets. Nypressade pellets går genom en kylare så att ligninet stelnar snabbare.

Förbrukningen av pellets är störst under de kalla månaderna. Det som produceras under sommarhalvåret måste lagras och lagringen skall ske torrt. Kommer det regn på pellets eller briketter löses de upp och blir till träpulver.

Pellets kran transporteras ut till kunderna som bulkvara, på samma sätt som en tankbil levererar olja. Det kräver att kunden, husägaren, har ett ändamålsenligt förråd. Pellets levereras också i säckar av olika storlekar.

Sari Aldén, Tapio
Uppdaterat: 06.02.08
-->