Solenergi

Den solenergi som faller in mot jorden innehåller otroliga mängder energi, drygt 15 000 gånger mer per år än vad jordens befolkning använder.
Vid inträdet i atmosfären reflekteras ungefär en tredjedel tillbaka ut i rymden. I grova drag ger instrålningen, när den når jordytan, en energimängd som är 10 000 gånger större än vad vi människor omsätter.

Eftersom jordytan är krökt får olika platser motta olika stora energimängder från solen. Vid ekvatorn är solstrålarnas väg genom atmosfären kortast och solstrålarna når jordytan nästan vinkelrätt.
De strålar som når marken i polartrakterna har gått en längre väg genom atmosfären och de når jordytan snett och är därför svagare.

Variationen i mottagen energi beror också av väderleksförhållanden. Molnigheten, särskilt under vinterhalvåret, gör att vi har en relativt stor andel ljus som inte går att utnyttja.
Tyvärr har vi den största solinstrålningen under sommaren, då vårt energibehov är som minst. Tillsvidare saknas det metoder att på ett ändamålsenligt sätt lagra den energi som får under sommarmånaderna för att användas vintertid.

Sari Aldén, Tapio
Uppdaterat: 06.02.08
-->