Stubbar

Stubbrytning är på stark frammarsch. Arbetet görs av stora grävmaskiner utrustade med specialaggregat som lyfter och klyver stubbar samt skakar av jord och stenar. I första hand är det stubbar från 17 cm och uppåt som lyfts.

Stubbarna får torka på hygget minst tre veckor. Efter det körs de ut till bilväg med skogstraktor. I samband med att stubbarna lyfts upp på traktorn skakas de för att jord och stenar ska falla av.
Utkörda till bilväg läggs stubbarna i höga strängar längs med vägen. Stubbar från en förnyelseyta på 1 hektar blir en ca 40 meter lång och 6 meter hög sträng längs vägen.

Vid vägen får stubbarna torka 1-2 år. Stubbarna skall krossas innan de förbränns. De krossas vid värmeverket eller vid bilväg av stora mobila krossar.

Stubbar från en hektar stor förnyelseyta har ett energiinnehåll som är 200 MWh. Det motsvarar 20 000 liter eldningsolja. Den energimängden räcker till för att värma tio egnahemshus ett helt år.

Sari Aldén, Tapio
Uppdaterat: 06.02.08

Energiinnehållet i ett träd

Det är främst de delar av trädet som skogsindustrin inte utnyttjar för tillverkning av cellulosa och sågade trävaror, som används för energiproduktion.
Dessutom kan trädstammar som är för klena för cellulosaindustrin användas för energiproduktion.

Rötter 10-20 % -> energi
Stubbar 5-10 % -> energi
Stam 60-65 %
Kvistar 10-15 % -> energi
Topp 5 % -> energi

Sari Aldén, Tapio
-->