Vindkraft

Vindenergin kommer från solen. Luftmassornas temperatur varierar enligt solinstrålningen mellan olika platser. Detta ger upphov till variationer i lufttrycket, som i sin tur sätter luften i rörelse.

Foto: Vattenfall


Vindkraftens andel i Finland är mycket blygsam, men exempelvis i Danmark är andelen drygt 10 procent av elbehovet. De bästa platserna för vindkraftverk i Finland är vid kusten, ute i vatten och uppe på fjällen.

Vindkraftverk är i praktiken möjliga endast vid kusten. Vindmöllorna är normalt i drift när det blåser mellan 6 och 25 m/sek. Vinterhalvåret är vindrikare än sommarhalvåret, vilket är gynnsamt då efterfrågan på el är högst på vintern.

Vindmöllans komponenter
Ett vindkraftverk eller en vindmölla omvandlar vindens rörelseenergi till el. Ju högre upp man kommer desto mera blåser det och desto mera el kan produceras. De byggs på höga platser eller på en plats där det blåser fritt.

En vindmölla består av ett 30–60 meter högt torn. I möllan finns ett styrsystem som övervakar bl.a. vindhastighet, vindriktning, hur maskinhuset vänds mot vinden och generatorn. Turbinen består av två eller tre turbinblad och ett nav.

När vinden driver runt turbinen överförs rörelseenergin via primäraxeln från nav till växellåda. Via generatoraxeln överförs rörelseenergin från växellådan till generatorn. Generatorn omvandlar rörelseenergin till elenergi. Från generatorn går energin vidare till en transformator som för elektriciteten ut på ledningar över landet.

I Finland har de största vindmöllorna en effekt på 2–3 MW. Ute i havet planeras 5 MW vindmöllor.

Sari Aldén, Tapio
Uppdaterat: 06.02.08
-->