Vattenkraft

Vattenkraften är i Finland i långt utbyggd och vi har 207 vattenkraftverk. Vattenkraften står för 10–15 % av vårt elbehov. De forsar som återstår är i de flesta fall skyddade enligt lag. Gamla kraftverk kan i viss mån effektiveras, men tillväxtmöjligheterna är mycket begränsade.

Foto: Vattenfall


I vattenkraftverk utnyttjas vattnets lägesenergi mellan två nivåer. Vatten som strömmar från en högre till en lägre nivå passerar en turbin och får turbinaxeln att rotera.
Turbinen driver en generator som omvandlar rörelseenergin till elenergi. Elektriciteten förs sedan via en transformator ut på ledningar över landet.

Elenergin kan inte lagras. Däremot kan man lagra det vatten som används för elproduktion.
Efterfrågan på el är störst på vintern då tillrinningen på vatten oftast är låg. Det gäller för elproducenterna att anpassa vattentillgången i älvarna till efterfrågan. Därför samlas överskottsvatten från regn och snösmältning i stora konstgjorda dammar. Magasinen tappas sedan successivt under de delar på året då efterfrågan på el är störst.

Sari Aldén, Tapio
Uppdaterat: 06.02.08
-->