Elförbrukningen i hushåll

En fyrapersoners familj i ett nybyggt egnahemshus förbrukar 5,0 MWh el per år. Om även huset och varmvattnet uppvärms enbart med el är förbrukningen i snitt 19 MWh/år.

Över hälften av energianvändningen i ett hushåll går till uppvärmning av huset, en femtedel till uppvärmning av varmvatten och resten till elapparater och belysning. Familjen kan minska sin elförbrukning effektivast genom att jämsides med eluppvärmning eller i stället för el använda någon förnybar energikälla eller genom att sänka temperaturen inomhus. Genom att sänka temperaturen en grad minskar kostnaderna för uppvärmning med ca 5 %. Nya energisnåla hushållsmaskiner och ljuskällor minskar elförbrukningen väsentligt.

Faktorer som påverkar elförbrukningen i ett hushåll (med undantag av uppvärmning av hus och varmvatten) från största till minsta:

  • bastu
  • belysning
  • matförvaring
  • matlagning
  • underhållningselektronik (TV, PC, DVD o.d.)
  • diskning
  • klädtvätt
Källa: Energi och miljön, Liber Utbildning.
Sari Aldén, Tapio
Uppdaterat: 06.02.08

Uppgifter:

Slösa – spara

-->