Gymnastik

Nedan ser du en förteckning över de aktiviteter som anknyter till ämnet. En stor del av dem är lekar.

Många av dem är från CIF:s lekbank

Under rubriken Lekar hittar du flera lekar.

Björk, tall eller gran? Bli du med skidorna
Bowling Burkstafett
Flytta en pinne
Formula I Kottjakt
Och skidan den slinter… Potatistafett
Räven och hararna Skidning á la tandem
Skidskytte Skogspingis
Spindelnätet Tjädern och mården
Tunnelboll Tävla mot dig själv
Vaktmannen Vandrande A-et
Vi byter plats

Vi går på lina

Örnen kommer
Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 08.12.11

Nytt:

Flytta en pinne

Skogsfärdighet

Bland skogsfackmän tävlar man i en sport som heter skogsfärdighet, både på sommaren och på vintern. I tävlingen ingår tio uppgifter varav en är att bestämma höjden på ett träd. Här finns uppgifter anpassade för skolelever. Längs en skogsstig, spånbana elelr skidspår placerar du snabbt ut uppgifter.

Sommar
Till uppgifterna

Vinter
Till uppgifterna

-->