Metsätien tekeminen

Nykyaikainen puunkorjuu ja metsätalous edellyttävät kunnollista ja riittävän tiheää metsätiestöä. Metsätie palvelee sekä puunkorjuuta että metsänhoitotöitä. Tien varressa olevasta leimikosta saa paremman hinnan ja metsänhoitotöiden kustannukset laskevat.

Uusi metsätiie

Metsätien tekemiseen saa tukea. Edellytyksenä on, että tiellä voidaan liikennöidä ympärivuotisesti ja yli puolet tieyksiköistä on metsäliikennettä.

T. Sunden


Tuen osuus keskimääräisistä toteutuskustannuksista riippuu tukivyöhykkeestä. Jos metsänomistajalla ei ole ajan tasalla olevaa metsäsuunnitelmaa, yhden tilan hankkeen tukea alennetaan 10 prosenttiyksiköllä.


Laskentaperusteet eri taulukko.

Metsätien perusparannus

Tukea saa, jos parannettavan tien kunnossapidosta on huolehdittu ja tie on aikanaan rakennettu ympärivuotiseen käyttöön. Metsäliikenteen osuuden on oltava vähintään 40 %. Tuki edellyttää, että tien rakenteet ovat jääneet nykytarpeita ajatellen alimittaisiksi tai kuljetusolot ovat muuttuneet. Metsänparannusvaroin rakennetun tien valmistumisesta on pitänyt kulunut yli 20 vuotta.

Yhteishankkeen osakaskiinteistö voi tuen sijasta saada lainaa työkustannuksiin, jos kiinteistön osuus kustannuksista on vähintään 1 346 €. Laina maksetaan takaisin valtiolle 12 prosentin vuotuismaksuin, josta korko on 4 prosenttia.

Metsänomistaja, kysy lisää oman alueesi metsänhoitoyhdistyksestä tai metsäkeskuksesta.

Arto Koistinen, Tapio