Tuet taulukkona – muut työlajit

Kulotus
Nuoren metsän hoito
Metsän terveyslannoitus
Kunnostusojitus
Metsätien tekeminen ja perusparannus

Valitse oheisesta valikosta kunta, niin pääset kyseisen tukivyöhykkeen taulukkoon.

Jos tilalla ei ole ajan tasalla olevaa metsäsuunnitelmaa, tukiprosentit alenevat 10 prosenttiyksiköllä (esim. 50 % -> 40 %). Suunnitelman puuttuminen ei kuitenkaan vaikuta työllisyystyön, yhteishankkeiden eikä kokonaan korvattavien kustannusten tukeen.

Tilan sijainti:

Alue 1

Alue 2

Alue 3

Arto Koistinen, Tapio
Päivitetty: 23.12.11
-->