Metsänterveyslannoitus

Terveyslannoituksella korjataan maan ravinne-epätasapainoa havupuuvaltaisilla kangas- ja turvemailla sekä lehtipuuvaltaisilla entisillä maatalousmailla. Tuen saanti edellyttää, että metsän kehitys on ravinne-epätasapainon vuoksi taantuvaa metsänhoidosta huolimatta. Lannoitetarve, -määrä ja -koostumus selvitetään ravinneanalyysillä, joka on metsänomistajalle maksuton.

Esimerkki: Boori-NP lannoitus 500 kg/ha, tilalla on metsäsuunnitelma

Laskentaperusteet eri taulukko.

Tuen osuus keskimääräisistä toteutuskustannuksista riippuu tukivyöhykkeestä. Jos metsänomistajalla ei ole ajan tasalla olevaa metsäsuunnitelmaa, tukea alennetaan 10 prosenttiyksiköllä.

Metsänomistaja, kysy lisää oman alueesi metsänhoitoyhdistyksestä tai metsäkeskuksesta.

Arto Koistinen, Tapio
Päivitetty: 23.12.11
-->