Laskurin avulla voit arvioida, kuinka paljon saat valtion rahoitustukea.

 • Käytä desimaalipistettä pilkun sijasta.
 • Merkitse laskelmaan mukaan haluamasi työlaji aina rastilla. (Pelkkä pinta-alan merkitseminen ei riitä)

Suunnitelma on ajan tasalla, jos sen voimassaolon umpeutumisesta on kulunut enintään 5 vuotta.

Omana työnä

 • metsänomistaja (tai perheenjäsen) tekee itse

Teetetään

 • - ulkopuolinen tekee palkkatyönä, esim. metsänhoitoyhdistyksen metsuri tai metsäpalveluyrittäjä

Taimikonhoito

 • Runkoja on poistettava vähintään 2000 kpl/ha.
 • Kasvatettavia puita saa jäädä enintään 3000 kpl/ha.

Taimikonhoito

 • Runkoja on poistettava vähintään 2000 kpl/ha.
 • Kasvatettavia puita saa jäädä enintään 3000 kpl/ha.

Nuoren kasvatusmetsän harvennus

 • Runkoja (kantoläpimitta vähintään 4 cm) on poistettava yli 1000 kpl/ha.
 • Kasvatettavia puita saa jäädä enintään 2000 kpl/ha.
 • Käsittelyn jälkeen
  • Keskimääräisen rinnankorkeusläpimitan (d1,3) on oltava alle 16 cm.
  • Valtapituus saa olla enintään 14 m havupuuvaltaisessa metsikössä ja enintään 15 m lehtipuuvaltaisissa. Jos kaikki puu toimitetaan energiakäyttöön, valtapituus saa olla suurempi.

Pystykarsinnassa

 • Karsintakohteiksi hyväksytään ensisijassa
  • tuoreiden ja kuivahkojen kankaiden männiköt ja vastaavat ojitettujen turvemaiden männiköt
  • lehtomaisten kankaiden ja vastaavien ojitettujen turvemaiden männiköt, jos puusto täyttää karsinnan vaatimukset
  • mänty- ja koivuvaltaiset sekametsiköt
  • lehtomaisten ja tuoreiden kankaiden rauduskoivikot.
 • Karsintakelpoisia puita on oltava vähintään 350 kpl/ha.
 • Lämpösumman on oltava vähintään 750 d.d. (pohjoisin Lappi jää tuen ulkopuolelle)

Todelliset kustannukset vaihtelevat kohteittain, joten tuen osuus voi poiketa esitetystä.

Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella (lukuun ottamatta Alavieskan, Haapajärven, Kalajoen, Kärsämäen, Nivalan, Pyhäjärven, Reisjärven, Sievin ja Ylivieskan kuntia) sekä Kainuun metsäkeskuksen alueella suunnittelun enimmäistuki on 7 % ja III-tukivyöhykkeellä 17 % laskelman antamaa suurempi.

Työllisyystyön osalta tuki toteutusselvitykseen on hieman suurempi.

Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella (lukuun ottamatta Alavieskan, Haapajärven, Kalajoen, Kärsämäen, Nivalan, Pyhäjärven, Reisjärven, Sievin ja Ylivieskan kuntia) sekä Kainuun metsäkeskuksen alueella toteutusselvityksen enimmäistuki on 7 % ja III-tukivyöhykkeellä 17 % laskelman antamaa suurempi.

Tukilaskuri - nuoren metsän hoito

Huom! Käytä desimaalipistettä, ks. täyttöhje.

1. Tilan sijainti:

2. Kohteen koko: ha

3. Onko tilalla ajan tasalla oleva metsäsuunnitelma?     Ohje
    Ei ole On

4. Mitä työlajeja tehdään?     Ohje

Taimikon hoito Omana työnä ha Teetetään ha Työllisyystyönä ha   Ohje
Erityisen vaikea taimikon hoito /
Nuoren kasvatusmetsän harvennus
Omana työnä ha Teetetään ha Työllisyystyönä ha   Ohje
Pystykarsinta, vähintään 4 m korkeuteen Omana työnä ha Teetetään ha Työllisyystyönä ha   Ohje
Pystykarsinta, vähintään 5 m korkeuteen Omana työnä ha Teetetään ha Työllisyystyönä ha   Ohje

5. Korjataanko alueelta energiapuuta?
    Ei Kyllä , alueen koko ha, josta energiapuuta kerätään omana tai teetettynä työnä m3 ja/tai työllisyystönä m3

Tuki omalle ja teetetylle työlle €, joka kattaa % laskennallisista työkustannuksista.     Huom.
Tuki työllisyystyölle kattaa % todellisista työkustannuksista.
Tuki energiapuunkorjuuseen €.
Etukäteissuunnitelma on pakollinen työllisyystyön osalta, jolloin suunnittelutuki on enintään €.    Huom.
Tuki toteutusselvitykseen on enintään € ja se kattaa yleensä toteutusselvityksen kustannukset kokonaan.    Huom.

Kemera-tuet taulukkona / muut työlajit ja nuoren metsän hoito

Kirjoittaja: Arto Koistinen, Tapio

Päivitetty: 23.12.11
-->