Juurikäävän torjunta

Juurikääpä aiheuttaa kuusella tyvilahoa ja männyllä tyvitervastautia. Juurikääpää torjutaan käsittelemällä kannot puunkorjuussa torjunta-aineella. Uudistushakkuissa vaihtoehtoisena menetelmänä on mekaaninen torjunta nostamalla kannot.

Tukea juurikäävän torjuntaan saa juurikäävän leviämisen riskialueella, kun hakkuu tehdään sulan maan aikaan eli 1.5.-31.10. Torjunta on tehtävä hakkuun yhteydessä.

Kuusenjuurikäävän leviämisen riskialueen pohjoisraja on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan metsäkeskusten alueiden pohjoisraja. Männynjuurikäävän leviämisen riskialue muodostuu Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan metsäkeskusten alueista.

Tuki levitystyön kustannuksiin on kasvatushakkuissa 0,44 € ja uudistushakkuissa 0,22 € hakattua kuutiometriä kohti. Tuki kattaa kokonaan torjunta-ainekustannukset. Uudistushakkuissa voidaan vaihtoehtoisesti myöntää tukea juurikäävän mekaaniseen torjuntaan eli kantojen nostoon 0,44 € hakattua kuutiometriä kohti.

Metlan Metinfon Metsien terveys -palvelu auttaa tunnistamaan juurikäävän metsissäsi.

Metsänomistaja, kysy lisää oman alueesi metsänhoitoyhdistyksestä tai metsäkeskuksesta.

Arto Koistinen, Tapio
Päivitetty: 23.12.11
-->