Kulotus

Kulotus parantaa maan ravinnetaloutta jopa kymmeniksi vuosiksi. Toteutustukea saa hakkuutuloista riippumatta valmisteleviin töihin ja kulotukseen. Kulotuksen vakuutusmaksu korvataan kokonaan.

Tom Sunden


Rahoitettavan kulotusalueen koon on oltava vähintään kaksi hehtaaria. Jos alue koostuu kahden tai useamman omistajan uudistusaloista, yhteiskulotuksen osakas saa tukea, vaikka osakkaan ala olisikin alle kaksi hehtaaria.

Laskentaperusteet eri taulukko.

Tuen osuus keskimääräisistä toteutuskustannuksista riippuu tukivyöhykkeestä. Jos metsänomistajalla ei ole ajan tasalla olevaa metsäsuunnitelmaa, tukea alennetaan 10 prosenttiyksiköllä.

Metsänomistaja, kysy lisää oman alueesi metsänhoitoyhdistyksestä tai metsäkeskuksesta.

Arto Koistinen, Tapio
Päivitetty: 23.12.11
-->