Metsänuudistaminen

 
Gerd Mattsson-Turku

Tukea metsänuudistamiseen voi saada silloin, kun uudistamisen kustannukset suhteessa saatavaan hakkuutuloon ovat suuret. Puuston arvo ei saa ylittää yhdessä kolmen viime vuoden hakkuutulojen kanssa seuraavassa taulukossa esitettyjä summia. Tukea saa myös, kun metsitettävä alue on ennestään puuton tai taimikko joudutaan uudistamaan viljelemällä myrsky-, lumi- tai muun luonnontuhon vuoksi.
Tuen osuus keskimääräisistä toteutuskustannuksista riippuu tukivyöhykkeestä. Jos metsänomistajalla ei ole ajan tasalla olevaa metsäsuunnitelmaa, tukea alennetaan 10 prosenttiyksiköllä.

Laskentaperusteet ja rahamääräiset tuet: eri taulukko.

Tuki kattaa kokonaan taimien ja siementen hinnan sekä suunnittelun. Muihin tarvittaviin töihin, kuten heinäntorjuntaan, muokkaukseen ja istutukseen, maksetaan rahoitusvyöhykkeen mukaista toteutustukea. Metsänomistaja saa tukea myös omalle työlleen.


Tuen määrän voit laskea tukilaskurilla.


Metsänomistaja, kysy lisää oman alueesi metsänhoitoyhdistyksestä tai metsäkeskuksesta.

Arto Koistinen, Tapio
Päivitetty: 23.12.11
-->