Nuoren metsän hoito

Matti RantanenNuoren metsän hoito on kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) mukainen työmuoto, jota tuetaan valtion varoin. Siihen kuuluvat varsinainen taimikonhoito sekä nuoren kasvatusmetsän harvennus ja sen yhteydessä puunkorjuuta haittaavan pieniläpimittaisen puuston poistaminen.

Hoitotyöllä lisätään puiden kasvua ja nopeutetaan metsikön kehittymistä myyntikelpoiseksi ensiharvennuskohteeksi.

Lisäksi tuen piiriin kuuluu pystypuiden karsinta. Myös energiapuun korjuuta nuoren metsän hoidossa tuetaan valtion varoin.

Valtion tuen osuus on Etelä- ja Keski-Suomessa 50 % hoitotyön keskimääräisistä laskennallisista kustannuksista. Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa tukiosuus on 60 % ja Pohjois-Suomessa 70 %.

Työllisyystyössä tuki lasketaan todellisten kustannusten perusteella ja tukiosuus on 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellä .

Työnjohtokustannukset sisältyvät laskennallisiin toteutuskustannuksiin eli tuki kattaa niistäkin tukiprosentin mukaisen osan. Muu osa työnjohtokustannuksista jää metsänomistajan maksettavaksi.

Tukea saa sekä omatoimiselle että ulkopuolisella teetetylle työlle. Kemera-tuki on vuoden 2012 alusta alkaen verollista metsäverotuksessa, mutta rahoitettuihin töihin sisältyvät ostopanokset ovat vastaavasti kokonaan verovähennyskelpoisia.

Arto Koistinen, Tapio
Päivitetty: 23.12.11
-->